مناقصات و مزایدات

-

عنوان نوع تاریخ اتمام فایل ها مشاهده جزئیات
آگهی مناقصه عمومی(اعزام و انتقال بیماران ،مشارکت با بخش غیر دولتی در ارائه خدمات پیش بیمارستانی ،امور نگهداري، تعميروراهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي ،واگذاری مدیریت نگهداری، فروش و توزیع دارو، مناقصات 1401/2/24 مشاهده
خرید خدمات حفاظت و نگهبانی مناقصات 1401/02/10 مشاهده
خرید خدمات در مشاغل اداری و پشتیبانی مناقصات 1401/02/10 مشاهده
خرید خدمات گروه پرستاری موردنیاز مراکز آموزشی و درمانی بیمارستان‌های تحت پوشش، بر اساس نفر- ساعت مناقصات 1401/02/10 مشاهده
واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان نهم دی ، بیمارستان امام حسین(ع) ، معاونت دانشجویی (دانشجویان) و معاونت آموزشی (مدرسین و اعضاء هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مناقصات 1401/02/10 مشاهده
مناقصه خرید خدمات اياب و ذهاب در ستاد دانشگاه ، معاونت های توسعه، درمان ، غذا و دارو، آموزشی ،دانشجویی، بهداشتی ،بیمارستان نهم دی و بیمارستان امام حسین(ع) تربت حیدریه ، مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و مه ولات مناقصات 1400/06/30 مشاهده
مناقصه عمومی واگذاری خدمات پیش بیمارستانی پایگاههای اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه مناقصات 1400/06/30 مشاهده
مناقصه خرید 6 دستگاه سرور مناقصات 1400/06/09 مشاهده
مناقصه اجرای فاز اول محوطه سازی پردیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مناقصات 1400/05/24 مشاهده