آموزش و توانمند سازی کارکنان و توسعه مدیران

آخرین به روزرسانی: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۰۸:۳۷| تعداد بازدید: 4056

 

کارشناس مسئول آموزش و توانمد سازی کارکنان و توسعه مدیران :

 محبوبه محبی

شماره تماس :   52240920

پست الکترونیک :   MohebbiM1 /at/ thums.ac.ir   

 

کارشناس:

خانم فاطمه رمضانپور

            

شرح وظایف واحد :

-  همکاری در تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی رشته های مختلف شغلی جهت برنامه ریزی های لازم.

- بررسی و همکاری لازم در برنامه ریزی جهت تدوین بسته های ‌آموزشی مورد نیاز بر اساس اولویتهای آموزشی.

- برنامه ریزی لازم جهت اخذ مجوز اجرای دوره های آموزشی تعیین شده بر اساس نیاز سنجی.

- ایجاد ارتباط و هماهنگی با دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی جهت تامین کادر آموزشی مورد نیاز با استانداردهای علمی مناسب.

- انجام هماهنگی با رابطین آموزشی یا واحدهای آموزشی مسئول برگزاری دوره ها از جهت برگزاری بهینه دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان.

- نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده با انجام بازدید و تنظیم پرشسنامه مربوطه و ارائه گزارشات لازم.

- نظارت لازم بر انجام آزمونهای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان و ارائه گزارش لازم به مسئولین ذیربط.

- تجزیه و تحلیل نتایج برگزاری دوره های آموزشی مختلف جهت تجدید نظر در محتوای و نحوه اجرای دوره ها.

- همکاری و نظارت بر صدور گواهینامه های پایان دوره های آموزشی و توزیع به موقع آنها به افراد ذینفع.

- بازدید و حضور در کلاس هاس آموزشی جهت نظارت بر کمیت و کیفیت مطلوب آموزش ارائه شده و افراد شرکت کننده از واحدها.

- شرکت در سمینارها و همایش های مربوط و ارائه گزارش از نتایج حاصله.

- ارائه طرح و پیشنهادات لازم بصورت سالانه که به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد