استخدام

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۰:۴۶| تعداد بازدید: 867

 

مسئول واحد :   امین شکوری

شماره تماس :   52245759 - 051

پست الکترونیک :   ShakooriA1@thums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد :

-  مطالعه مستمر دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت متبوع و دانشگاه در خصوص جذب و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز

-  جمع آوری نیازهای استخدامی واحدهای تابعه دانشگاه و پیگیری های اخذ مجوزهای استخدامی

-  تهیه و تنظیم پیش نویس برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل و آگهی های استخدامی

-  برگزاری آزمون های استخدامی

-  اخذ مدارک ، تشکیل پرونده ، صدور معرفینامه و انجام امور مربوط به جذب پزشکان خانواده

-  انجام امور تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی

-  انجام کلیه امور استخدامی و تبدیل وضعیت ایثارگران (جانبازان ، آزادگان ، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان)

-  مکاتبات مربوطه در خصوص جذب و استخدام بهورزان

-  صدور پیش نویس احکام کارگزینی تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

-  اخذ مدارک ، تشکیل پرونده ، صدور پیش نویس ابلاغ تعیین محل خدمت و انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان فراخوان های جذب هیأت علمی

-  اخذ مدارک ، تشکیل پرونده ، صدور پیش نویس ابلاغ تعیین محل خدمت و انجام امور مربوط به مشمولین تعهدات هیأت علمی

-  اخذ مدارک ، تشکیل پرونده ، صدور ابلاغ تعیین محل خدمت و انجام امور مربوط به مشمولین تعهدات قانونی پزشکان متخصص (ضریب k)

- حسن برخورد و پاسخگوئی به مراجعین محترم (حضوری و غیر حضوری) و ارائه راهنمایی های لازم

- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق