مهندسی مشاغل

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰۹:۵۳| تعداد بازدید: 1208

 

کارشناس مسئول :   میلاد باغبان باشی

شماره تماس :   52240920 - 051

پست الکترونیک :   BaghbanbashiM1 /at/  thums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد :

-  انجام امور مربوط به تغییر عنوان ، درج مدرک تحصیلی ، اختصاص ردیف سازمانی ، اعطای طبقات استحقاقی و تشویقی،اعطای رتبه های شغلی و احتساب سوابق خدمتی کارکنان دانشگاه

-  بررسی کلیه پیشنهادات واصله در ارتباط با طبقه بندی مشاغل

-  بررسی مدارک ارائه شده در خصوص تشخیص تجربه ، مدرک تحصیلی ،کارآموزی سوابق تجربی و غیره براساس مستندات مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل به منظور طرح در کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

-  بررسی پیشنهادات واصله در امر انتصابات ، ارتقاء طبقه ورتبه شغلی ، تنزل طبقه با توجه به قوانین و مقررات موجود و ضوابط طرح های طبقه بندی مشاغل جهت طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل

-  انجام مطالعات لازم در مورد طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع و تصویب در مراجع ذیربط

-  پاسخگوئی و انجام راهنمائی های لازم به مراجعین جهت نیل به حقوق استحقاقی و قانونی کارمندان دانشگاه