مهندسی سازمان

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰۹:۵۳| تعداد بازدید: 550

مسئول : 

خانم ذوالفقاری

شماره تماس :   52240920 - 051

پست الکترونیک :   ZolfagharyZ1 /-at-/ thums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد :

-  بررسی تشکیلات مصوب دانشگاه بمنظور انطباق وضعیت نیروی انسانی تشکیلات مصوب آنها

-  بررسی تأیید و تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی زیرمجموعه های دانشگاه در سقف پست های مصوب ابلاغی براساس حدود اختیارات آنعا با رعایت ضوابط و معیارهای تشکیلاتی

-  تهیه تشکیلات مورد نیاز با توجه به توسعه بخش های بیمارستانی ، پیگیری امور مربوط و انجام مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

-  ایجاد یا تفکیک گروه های آموزشی دانشگاه با کسب مجوز از وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

-  تهیه فرم های استاندارد در مورد تغییر عنوان پستهای سازمانی با ذکر دلایل جهت وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

-  بررسی مستمر مجموعه پستهای سازمانی و تطبیق ردیفهای سازمانی مورد عمل واحدها بمنظور به روز نگهداشتن چارت تشکیلاتی دانشگاه

-  تطبیق احکام صادره با تشکیلات مصوب

-  هماهنگی و همکاری با نیروی انسانی بمنظور استخراج پستهای سازمانی بلاتصدی جهت اخذ مجوز استخدامی و نقل و انتقال کارکنان

-  ارایه آمارهای تشکیلاتی ، پرسنلی مورد نیاز جهت واحدهای درخواست کننده

-  تکمیل جدوال آماری در قالب فرمهای استاندارد در زمینه های مختالف تشکیلاتی جهت ارایه به وزارت متبوع

-  بررسی و اقدام در مورد پیشنهاد تبدیل ، تغییر عنوان و ایجاد ردیف های سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه و انجام مکاتبات و پیگیری جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

-  بررسی و اقدام در مورد ایجاد ردیفهای متخصص در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای ، مکاتبه با وزارت جهت اخذ مجوز و اعلام نتایج واصله به واحدها

-  تخصیص پستها یا مشاغل سازمانی بهع طبقات رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل

-  پیگیری و انجام اقدامات لازم در خصوص تصویب تشکیلات واحدهای جدید التأسیس در سطح استان از طریق مبادی و دستگاه های ذیربط

ارتباط مستمر با واحد کارگزینی و به هنگام کردن خروجی ها و ورودی ها در جهت به روز نگه داشتن اطلاعات تشکیلاتی دانشگاه

تهیه اطلاعات مورد درخواست مدیریتی و پاسخ به استعلامات

-  شرکت در جلسات و همایشهای مختلف حسب دستور مقام مافوق

-  همکاری با مدیریت امور اداری در آزمون های استخدامی

-  انجام سایر امور محوله از جانب مقامات مافوق