مناقصات و مزایدات

عنوان نوع تاریخ اتمام فایل ها مشاهده جزئیات
استعلام واگذاري نگهداري وتعميروراهبري تاسيسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات مناقصات 97/7/28 تاسیسات.zip مشاهده
مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اصلی و کلیه عملیات اجرایی ساختمان نگهبانی بیمارستان 32 تختخوابی دولت آباد (زاوه) مناقصات 97/7/25 فایل نهایی مناقصه بیمارستان زاوه.zip مشاهده
استعلام امور تكثير و فتوكپي اوراق ، پلات ، بنر ،صحافی ، .... و بوفه (عرضه مواد غذایی سالم و بهداشتی و بسته بندی شده و ... ) و اجاره قسمتي از ساختمان معاونت های آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی فرهنگی مناقصات 97/07/28 امور تکثیر و بوفه معاونت آموزشی.zip مشاهده
استعلام امور تكثير و فتوكپي اوراق و اجاره قسمتي از سه ساختمان دانشگاه (ساختمان ستاد دانشگاه،معاونت بهداشتی،بیمارستان نهم دی) مناقصات 97/07/28 امور تکثیر ستاد، معاونت بهداشتی، بیمارستان.zip مشاهده
مناقصه اجرای کلیه عملیات سفت کاری، نازک کاری واجرای نمای ساختمان دانشکده پیراپزشکی و پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه به جز نازک کاری طبقه همکف مناقصات فایل نهایی مناقصه پردیس جهت ارسال به سایت.zip مشاهده
استعلام واگذاری انجام خدمات مدیریتی امور منشی گری وپذیرش بیمارستان امام رضا(ع) مه و لات مناقصات 97/07/22 استعلام منشی گری بیمارستان مه ولات.zip مشاهده