مناقصات و مزایدات

عنوان نوع تاریخ اتمام فایل ها مشاهده جزئیات
مناقصه واگذاری و خرید خدمات در مشاغل اداری و پشتیبانی مناقصات 1398/06/13 PDF.zip مشاهده