مناقصات و مزایدات

عنوان نوع تاریخ اتمام فایل ها مشاهده جزئیات
مزایده فروش ملک مسکونی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مزایدات 98/02/15 مزایده.zip مشاهده