مدیریت منابع انسانی

آخرین به روزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۳:۴۱| تعداد بازدید: 9646

 

معرفی مدیریت:

سید احمد نظام

شماره تماس:   52245811- 051

فاکس:   52245759- 051

پست الکترونیک:  

 

سامانه ها

قوانین و مقرات
لخبار و اطلاعیه ها

 

شرح وظایف عمومی و تخصصی

 

شرح وظایف مدیریت:

-  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه

-  تصمیم گیری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی

-  تلاش در جهت تأمین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز دانشگاه

-  نظارت بر تهیه و تدوین بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی

-  برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ مجوزهای استخدامی براساس اولویت ها و نیازها

-  اقدامات لازم در خصوص انجام عملیات استخدامی کارکنان رسمی و پیمانی

-  تأمین منابع انسانی لازم برای ارائه خدمات مربوط به نیروهای طرح پزشکان و پیراپزشکان

-  نگهداشت منابع انسانی از طریق اجرای طرح های حقوق و دستمزد ، نظام ارزشیابی و توانمند سازی نیروی انسانی

-  توسعه و ارتقاء نظام شایستگی از طریق نظام های غنی سازی شغل ، نیازسنجی آموزشی و طراحی دوره های آموزش شغلی مورد نیاز و ...

-  ارتقاء و بهبود وضعیت اطلاعات پرسنلی از طریق ایجاد بانک اطلاعات کارکنان

-  اریابی عملکرد کارکنان و نظارت و کنترل بر نحوه انجام وظایف شغلی کادر تحت سرپرستی

-  برنامه ریزی های لازم جهت کنترل و نظارت بر واحدهای کارگزینی دانشگاه

-  هماهنگی های لازم با مدیریت های نیروی انسانی سایر دانشگاه ها و تبادل اطلاعات و تجربیات

-  شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکاریگزی نتایج آن در انجام وظایف محوله

-  انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه

-  ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح در نظام های اداری و استخدامی به مراجع ذیربط

-  ارائه و برنامه ریزی برای آموزش همکاران

-  انجام سایر امور مربوطه بر طبق مقررات و با دستور مقام مافوق