مدیریت بودجه

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۱:۴۴| تعداد بازدید: 56

مدیر بودجه:

آقای  مهدی رضایی

 

شرح وظایف:

 • تهیه و تکمیل فرمهای تنظیم بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با نظارت مقام مافوق.
 • بررسی و نظارت بر تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه بودجه هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای (پیشنهادی و مصوب و متمم) بر اساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور و هیأت امنای دانشگاه).
 • بررسی و نظارت بر تهیه و تنظیم و ابلاغ بودجه مصوب و تخصیص دریافتی به واحدهای مربوطه.
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه و ارائه راهکارها و راهنمایی های لازم و مراقبت در مصرف بهینه اعتبارات.
 • بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از کارشناسان و مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی.
 • بررسی و نظارت بر نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل.
 • تهیه نمودارها و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها در راستای اهداف دانشگاه.
 • اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی.
 • بررسی برنامه و طرح های پیشنهادی واحدهای تابعه و تطبیق آن با برنامه های کلان دانشگاه جهت تهیه و تنظیم بودجه سالانه واحدها
 • اظهار نظر در مورد قوانین و آئین نامه ها و مقررات مربوطه.
 • نظارت بر حسن اجرای کار واحد بودجه و پرسنل مربوطه و برنامه ریزی.
 • شرکت در کمیسیون های مختلف مربوط به بودجه و طرح های عمرانی و برنامه ریزی به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح.
 • پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسنل واحد.
 • تهیه گزارشات لازم.

 

کارشناسان:

آقای جواد بلوچ قرائی

علی دروردی