دبیرخانه

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۷:۱۴| تعداد بازدید: 522

واحد دبیرخانه:

مسئول دبیرخانه: مهناز امیری

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تلفن مستقیم : 05152246029

شماره داخلی : 139-05152226011

 

شرح وظایف

 1. وصول نامه های ارسالی و ارجاع آنان به مسئولین مربوطه.
 2. ثبت نامه های وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیر خانه.
 3. تفکیک نامه های پستی (داخلی و خارجی) و ارجاع به واحد های تابعه.
 4. پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحد های در خواست شده  حسب مورد.
 5. انجام دستور مسئولین و پیگیری اوامر آنها جهت تسریع درامور.
 6. پاسخ به مراجعین جهت ردیابی در خواست های مربوطه.
 7. صدور ، تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحد های ذیربط .

 

متصدی امور دفتری و بایگانی:

علی پایدار

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره داخلی : 139-05152226011

 

شرح وظایف

 1. کنترل نامه ها و استعلامات وارده به بایگانی جهت قرار دادن در پرونده ها
 2. نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها از قسمتهای مختلف
 3. تشکیل پرونده برابر کدهای تعیین شده در قسمتهای مربوطه
 4. بایگانی نامه ها و پیش نویس ها و استعلامات
 5. -ثبت نامه های وارده در سیستم رایانه ای بایگانی
 6. ثبت نامه ها و پرونده ها در دفاتر بایگانی
 7. شماره گذاری کلیه سوابق ارسالی به بایگانی
 8. تحویل گرفتن پرونده و نامه ها از دبیرخانه و بررسی شماره صادره آن پرونده
 9. ویرایش پروند ه های وارد به بایگانی
 10. جستجوی پرونده ها در سیستم رایانه ای و دفاتر بایگانی
 11. برگ شماری و شماره گذاری پرونده های وارد به بایگانی
 12. جابجایی پروند ه های وارده در بایگانی و طبقه بندی آنان براساس کد گذاری
 13. بایگانی نمودن کلیه برگه های وارد در بایگانی و جابجا نمودن آنان در پرونده های مربوطه
 14. تعویض زونکن های فرسوده و پشت نویسی پروند ه ها و زونکن ها