کمیته مهندسی مشاغل سه ماهه اول سال 98 دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۱:۴۶ | تعداد بازدید: 59

کمیته مهندسی مشاغل سه ماهه اول سال 98 دانشگاه برگزار و صورتجلسات مربوطه تائید و رتبه و طبقه همکاران توسط کارگزینی ستاد دانشگاه صادر گردید.بدیهی است کمیته مربوطه هر سه ماه یکبار برگزار می گردد و همکاران محترم در صورت استحقاق رتبه و طبقه می توانند مدارک خود را به واحد کارگزینی محل خدمت خود ارائه نمایند.