پایش عملکرد(ثبت وقایع حساس) برای کارکنان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۱:۴۵ | تعداد بازدید: 137

مرحله اول ارزشیابی کارکنان  در سال 98 با تکمیل فرم توافق نامه( شرح وظایف کارکنان ) به اتمام رسید. در حال حاضر مدیران بایستی نسبت به پایش عملکرد(ثبت وقایع حساس) برای کارکنان زیر مجموعه خود  تا 98/11/30اقدام نمایند .