ویرایش اطلاعات مدیران دانشگاه در سامانه اطلاعات مدیران نظام سلامت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۱:۴۰ | تعداد بازدید: 50

در حال حاضر تکمیل و ویرایش اطلاعات مدیران دانشگاه در سامانه اطلاعات  مدیران نظام سلامت به آدرس الکترونیکی

htpp:// hmdb.bahdasht.gov.ir  قابل دسترس بوده ، لذا مدیران محترم می توانند با ورود به سامانه فوق نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.