دومین کمیته آموزش و توانمند سازی دانشگاه در محل معاونت توسعه برگزار گردید.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰:۲۰ | تعداد بازدید: 68

دومین کمیته آموزش و توانمند سازی دانشگاه در محل اتاق معاونت توسعه با حضور معاون محترم توسعه و مدیر توسعه منابع انسانی  و کارشناسان مربوطه در روز چهارشنبه مورخه 98/02/25 برگزار و مصوبات کمیته آموزش کارکنان به شرح ذیل می باشد.

 

  1. سقف ساعت آموزشی 80 ساعت
  2. انجام نیاز سنجی آموزشی در سطح فردی و سازمانی
  3. بررسی و تعیین دوره های عمومی سال 98
تصاویر خبر