ارزیابی عملکرد دستگاهای دولتی در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۱:۳۸ | تعداد بازدید: 129

در راستای اجرای مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری همه ساله ارزیابی عملکرد دستگاهای دولتی در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی توسط سازمان برنامه و بودجه استان انجام و رتبه دانشگاهی در بین دستگاه های دولتی تعیین و ابلاغ می گردد. در این راستا فرآیند ارزیابی عملکرد 97 دانشگاه از سه دیدگاه (خود ارزیابی، ارزیاب و تایید کننده نهائی )بصورت الکترونیکی در سامانه  جامع یکپارچه مدیریت عملکرد سازمانی  مورد ارزیابی قرار گرفته است که فرآیند خود ارزیابی در اردیبهشت و ثبت اعتراض در تیر ماه با همکاری کلیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه انجام گردید . امیدواریم شاهد ارتقاء رتبه دانشگاه در بین واحد های استانی و دانشگاه های علوم پزشکی در زمان اعلام نتایج باشیم.