شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹
کلیه افرادی که در سال 98 عضو بیمه تکمیلی درمان بوده اند عضویت آنها ملغی و بلااثر بوده و می بایست مجددا ثبت نام نمایند.


شنبه ۷ دی ۱۳۹۸
مرحله اول ارزشیابی کارکنان  در سال 98 با تکمیل فرم توافق نامه( شرح وظایف کارکنان ) به اتمام رسید.


شنبه ۷ دی ۱۳۹۸
در حال حاضر تکمیل و ویرایش اطلاعات مدیران دانشگاه در سامانه اطلاعات  مدیران نظام سلامت به آدرس الکترونیکی


یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
در راستای توانمندسازی مدرسان دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه ، کارگاه آموزشی " ویژگی های آموزشی بزرگسالان" در تاریخ 98/05/17از ساعت 8 الی


چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مشمولین تعهدات ضریب کا ویژه همکاران رشته های شغلی کارگزین و کارشناس امور اداری در


سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
در راستای توانمندسازی مدرسان دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه ، کارگاه آموزشی " ویژگی های آموزشی بزرگسالان" در تاریخ 98/05/17از ساعت 8 الی


سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
دوره عمومی " اخلاق اجتماعی در صحیفه سجادیه " به مدت 6 ساعت به صورت آزمون مجازی در تیر ماه 98 برگزار گردید.دوره عمومی " پخت فست فودهای تازه" ویژه کل


سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
کمیته مهندسی مشاغل سه ماهه اول سال 98 دانشگاه برگزار و صورتجلسات مربوطه تائید و رتبه و طبقه همکاران توسط کارگزینی ستاد دانشگاه صادر گردید.ب


سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
در راستای اجرای مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری همه ساله ارزیابی عملکرد دستگاهای دولتی در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی توسط سازمان برنامه و


شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
دومین کمیته آموزش و توانمند سازی دانشگاه در محل اتاق معاونت توسعه با حضور معاون محترم توسعه و مدیر توسعه منابع انسانی  و کارشناسان مربوطه در روز چه