برنامه ریزی، تامین و توزیع نیروی انسانی

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۱:۴۸| تعداد بازدید: 1559

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس مستقیم

داخلی

فاکس

پست الکترونیک

1

امین شکوری کارشناس مسئول برنامه ریزی، تامین و توزیع نیروی انسانی 52245759 - 051     ShakooriA1 /at/ thums.ac.ir

2

آقای حسین دل آرامی کارشناس طرح، پیام آوران بهداشت و نقل و انتقالات 52245759 52226011 داخلی 149   DelaramiH1 /at/ thums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد :

 

-  مطالعه مستمر دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت متبوع و دانشگاه در خصوص جذب و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز

 

-  جمع آوری نیازهای استخدامی واحدهای تابعه دانشگاه و پیگیری های اخذ مجوزهای استخدامی

 

-  تهیه و تنظیم پیش نویس برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل و آگهی های استخدامی

 

-  برگزاری آزمون های استخدامی

 

-  اخذ مدارک ، تشکیل پرونده ، صدور معرفینامه و انجام امور مربوط به جذب پزشکان خانواده

 

-  انجام امور تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی

 

-  انجام کلیه امور استخدامی و تبدیل وضعیت ایثارگران (جانبازان ، آزادگان ، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان)

 

-  مکاتبات مربوطه در خصوص جذب و استخدام بهورزان

 

-  صدور پیش نویس احکام کارگزینی تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 

-  اخذ مدارک ، تشکیل پرونده ، صدور پیش نویس ابلاغ تعیین محل خدمت و انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان فراخوان های جذب هیأت علمی

 

-  اخذ مدارک ، تشکیل پرونده ، صدور پیش نویس ابلاغ تعیین محل خدمت و انجام امور مربوط به مشمولین تعهدات هیأت علمی

 

-  اخذ مدارک ، تشکیل پرونده ، صدور ابلاغ تعیین محل خدمت و انجام امور مربوط به مشمولین تعهدات قانونی پزشکان متخصص (ضریب k)

 

- حسن برخورد و پاسخگوئی به مراجعین محترم (حضوری و غیر حضوری) و ارائه راهنمایی های لازم

 

- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق