عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان سال 99 پرسنل شاغل با شرکت بیمه دانا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰۸:۵۱ | تعداد بازدید: 92

انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان سال 99 پرسنل شاغل فی مابین این دانشگاه و شرکت بیمه دانا به شرح ذیل:

  1. کلیه افرادی که در سال 98 عضو بیمه تکمیلی درمان بوده اند عضویت آنها ملغی و بلااثر بوده و می بایست مجددا ثبت نام نمایند.
  2. با عنایت به اینکه قرارداد شامل 3 طرح می باشد همکاران محترم هیات علمی رسمی، هیات علمی رسمی آزمایشی، هیات علمی پیمانی، هیات علمی قراردادی و کارکنان رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، تبصره 3، تبصره 4، مشمولین قانون کار و پزشک خانواده به صورت پیش فرض عضو طرح 3 قرارداد بوده و حق بیمه آن توسط دانشگاه پرداخت می گردد.
  3. شمول بند 2 ذکر شده صرفا برای شخص کارمند بوده و به اعضای تحت تکفل تعلق نمی گیرد.
  4. چنانچه احدی متقاضی عضویت در طرح 1 یا طرح 2 باشد حداکثر می توانند تا مورخه 18/01/99 با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات کارکنان به آدرسhttp://chrs.thums.ac.ir/ با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه خود و حق بیمه کلیه اعضای تحت تکفل نسبت به ثبت نام خود و اعضای خانواده اقدام نمایند.
  5. چنانچه پرسنلی غیر از  افراد بند 2 که دارای فیش حقوقی می باشند از قبیل پرسنل طرحی و ... متقاضی عضویت در بیمه تکمیل درمان می باشند می توانند با مراجعه به سامانه فوق نسبت به ثبت نام خود یا افراد تحت تکفل اقدام نمایند.
فایل های پیوست