عقد قرارداد با بیمه دانا در خصوص اقساطی نمودن بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای شخصی پرسنل و خانواده های ایشان با اقساط ۱2 ماهه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۰:۵۳ | تعداد بازدید: 69
به اطلاع پرسنل محترم( رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشستگان)  می رساند در راستای کمک به رفاه حال پرسنل نسبت به عقد قرارداد  جهت بیمه نامه های اقساطی شخص ثالث و بدنه اتومبیل های شخصی پرسنل  با اقساط 12 ماهه و به صورت کسر از حقوق با شرکت بیمه دانا اقدام گردیده لذا کلیه پرسنل متقاضی می بایست جهت دریافت معرفی نامه به امور رفاهی دانشگاه مراجعه فرمایند .