اطلاعیه اسکان برای ایام تابستان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۰۷:۳۰ | تعداد بازدید: 277

دانشگاه جهت رفاه حال پرسنل و خانواده های محترم آنها ، نسبت به انعقاد قرارداد با مجتمع ساحلی رنگین کمان واقع در فریدونکنار  با دستورالعمل پیوستی اقدام نموده است. متقاضیان  شخصا جهت ثبت نام به واحد رفاه دانشگاه مراجعه فرمایند. ضمنا دوره های تعیینی بپیوست ارسال می گردد.