شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹
انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان سال 99 پرسنل شاغل فی مابین این دانشگاه و شرکت بیمه دانا به شرح ذیل:


چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸

با عنایت به عقد قرارداد با استخر امیرالمومنین جهت استفاده پرسنل محترم و خانواده های آنها، شیفت های اختصاص


چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
دانشگاه جهت رفاه حال پرسنل و خانواده های محترم آنها ، نسبت به انعقاد قرارداد با مجتمع ساحلی رنگین کمان واقع در فریدونکنا


چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶


شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
همکاران محترم جهت مطالعه مباحث " آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی (مدرس آقای باغبان باشی )  به جلد سوم کتاب توجیهی  صفحه


چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶


پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 

جهت دریافت راهنمای استفاده از سامانه ارزیابی عملکرد به پیوست مراجعه نمائید.