ارزیابی عملکرد کارکنان

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰۸:۴۸| تعداد بازدید: 978

 

مسئول واحد :   خانم اعظم عباسی خورشبری

شماره تماس :   52245759

پست الکترونیک :   

 

شرح وظایف واحد :

-  دریافت آخرین دستورالعملهای ارزشیابی و ارزیابی عملکرد از واحد متولی در وزارت متبوع و  اطلاع‌رسانی به مسئولین مربوطه واحدهای دانشگاه

-  مطالعه و تجزیه و تحلیل بخشنامه ها و دستورالعملها ی اجرائی ارزیابی عملکرد

-  همکاری و ارائه راهنمائی های لازم در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران واحدهای تابعه دانشگاه

-  همکاری با کمیسیون تحول اداری به منظور تائید شاخصهای اختصاصی واحدهای تابعه دانشگاه

-  اجرای فرایند ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحدهای تابعه ، احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آن بطور یکپارچه در سطح دانشگاه با ارسال برنامه زمانی انجام فعالیتها

-  نظارت بر حسن اجرای فرایند ارزشیابی کارکنان ومدیران دانشگاه و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده ابلاغی ازسوی وزارت متبوع

-  پیگیری لازم در جهت تسریع در انجام امور ارزشیابی سالیانه کارکنان تهیه و تکثیر فرمهای ارزشیابی و کنترل نهایی آن پس از تکمیل فرم توسط مسئولین ذیربط در  واحدها و بازگشت فرم های  مشکل دار جهت رفع

-  بررسی و تائید نهائی امتیازات ارزیابی عملکرد  و اعلام آن به واحد کارگزینی مدیریت توسعه جهت انجام اقدامات لازم

-  رسیدگی به شکایات واصله در خصوص  اعتراض به نتایج  ارزشیابی پایان سال و طرح شکایات در کمیته ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بمنظور صدور رأی قطعی در موارد اختلاف

- برگزاری جلسات آموزشی در قالب همایش ، کارگاه و... به منظور ارتقاء سطح آگاهی مدیران و کارکنان در خصوص نحوه اجرای فرایند و توجیه محتوای فرمهای ارزیابی عملکرد