اداره امور پشتیبانی و رفاهی

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰۷:۴۵| تعداد بازدید: 1670

رئیس اداره امور پشتیبانی و رفاهی:

سعید عابدی

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تلفن مستقیم: 05152242035

داخلی:   05152226011 داخلی 202

ایمیل: abedis1 /-at-/ thums.ac.ir

 

سوابق خدمتی :

 • مسئول امور اداری شبکه بهداشت و درمان مه ولات
 • مسئول گسترش شبکه بهداشت و درمان مه ولات
 • معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان مه ولات
 • کاررشناس مسئول بیماری های شبکه بهداشت و درمان مه ولات
 • معاون اجرایی معاونت بهداشتی
 • حراست معاونت اموزشی و دانشجویی

 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی و هماهنگی حوزه مدیریت پشتیبانی
 • نظارت برانجام قراردادها
 • نظارت بر معاملات عمده دانشگاه و برگزاری مناقصات واحدهای تابعه
 • نظارت برعملکرد اداره رفاه
 • نظارت بر عملکرد اداره تدارکات و خرید متمرکز
 • نظارت بر عملکرد و انبار مرکزی
 • نظارت بر عملکرد اداره خدمات و نقلیه
 • انجام سایر امور محوله برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق